index_body


Diễn Đàn Game Private
Lớn Nhất Việt NamĐăng ký Quên mật khẩu
| TÌM KIẾM | theo |  nâng cao


Cuộc Thi: Đăng 200 bài viết Trong 10 Ngày Nhận Thẻ 500k

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
index_body
Tác giả: ๖ۣۜADMIN - ๖ۣۜQuản Lý
๖ۣۜTổng Tư Lệnh
avatar
Tổng số bài gửi : 104
Gold : 311
Like : 18
Giới tính : Nam Tuổi : 26
Ngày tham gia : 18/10/2014
Birthday : 30/05/1992
Đến Từ : Cẩm Phả - Quảng Ninh
Sở Thích : Nghe Nhạc
Danh hiệu๖ۣۜTổng Tư Lệnh
Thời gian gửi: 24/07/15, 05:58 pm

Code:
<div style="border: 1px solid #DDDDDD;">
   

                                     
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                        {giefmod_index1.MODVAR}
                                                       
    <!-- END giefmod_index1 -->
     
        </div> 

      <table width="100%"> 

   
          <td width="100%" valign="top">
 
   
  <table style="width: 100%;">
        <tbody>
      <tr>
       
        <td style="width: 0%;" align="left">
         
         
        <div style="width: 235px; height:250px; background-color:#CCFF99;">
<div style="background:#0000FF "><font size="2"><center><a href="/f50-forum"><font color="#ffffff"><b>Ảnh Thành Viên</a></font></b></font></div>
<span class="show_topich3911">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=50",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich3911:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich3911:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich3911:eq('+(i-2)+') a');
$('<br /><font size="2"><b><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich3911:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich3911 img {max-width:235px;min-width:235px;max-height:200px;min-height:200px}
     
    </style>

</div>
</td>
        <td style="width: 0%;" align="left">

           
           
 <div style="width: 235px; height:250px; background-color:#CCFF99;">
<div style="background:#0000FF "><font size="2"><center><a href="/f27-forum"><font color="#ffffff"><b>Tin Vừa Đăng</a></font></b></font></div>
<span class="show_topich3912">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=27",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich3912:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich3912:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich3912:eq('+(i-2)+') a');
$('<br /><font size="2"><b><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich3912:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich3912 img {max-width:235px;min-width:235px;max-height:200px;min-height:200px}
     
    </style>

</div>
</td>

        <td style="width: 0%;" align="left">


           

 <font size="2"> <script type="text/javascript">function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc){$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f="+n,  success: function (ta) {for(var i=2;i<16;i++)$('<div class="last"><li> <a style="float:left"> - <a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:200px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a>  </a></div></li><br/>').appendTo(idchuyenmuc);}})})}</script>
    <div class="main">
      <div id="main-content">
      <div class="main-head">

    <div style="border: 2px solid #DDDDDD;background-color: #fff;background-image:url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);'>">
    <div class="main-content">


<div style="background-color:#8A4117;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f27-forum" title=" Tin Tức Hót Mới Nhất "><font color="#ffffff"><b> Tin Tức Hót Mới Nhất  </b></font></a></center></div><div id="code9212"><script>chuyenmuclast("27","#code9212");</script></div>
</font>

</div>
</div></div>
<style>.last li{list-style:none;

padding-left:10px;display:block;}</style>
            </td>
          </tr>
  </tbody>
</table>
           
           
           
           
           

<br><table style="width: 100%;">
 

<tbody>
 <tr>
 
        <td style="left">
<div style="width: 235px; height:250px; background-color:#CCFF99;"><div style="background:#FF0000"><font size="2"><center><a href="/f19-forum"><font color="#ffffff"><b>Ảnh Nữ DJ</a></font></b></font></div>
<span class="show_topich300">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=19",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich300:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich300:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich300:eq('+(i-2)+') a');
$('<font size="2"><b><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich300:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich300 img {max-width:235px;min-width:235px;max-height:200px;min-height:200px}
     
    </style>

</div>
     
</td>
 
        <td style="left">
     
       


<div style="width: 235px; height:250px; background-color:#CCFF99;">
<div style="background:#001100 "><a href="/f20-forum"><font size="2"><center><font color="#ffffff"><b>Ảnh Nam DJ</a></font></b></font></div>
<span class="show_topich390">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=20",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich390:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich390:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich390:eq('+(i-2)+') a');
$('<br /><font size="2"><b><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich390:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich390 img {max-width:235px;min-width:235px;max-height:200px;min-height:200px}
     
    </style>

</div>
     
</td>
 
<td align="left">
<div style="width: 235px; height:250px; background-color:#CCFF99;">
<div style="background:#0000FF "><font size="2"><center><a href="/f1-forum"><font color="#ffffff"><b>Tin tức - Sự kiện DJ</a></font></b></font></div>
<span class="show_topich391">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=1",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich391:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich391:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich391:eq('+(i-2)+') a');
$('<br /><font size="2"><b><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich391:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich391 img {max-width:235px;min-width:235px;max-height:200px;min-height:200px}
     
    </style>

</div>

</td>


 </tbody>
</table>

{JAVASCRIPT}

<table width="100%">

     
<script type="text/javascript">function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc){$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f="+n,  success: function (ta) {for(var i=2;i<18;i++)$('<div class="last"><li><a style="float:left"> <font size="2"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/14/66/51/64/subfor10.gif">  - <a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:310px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> </font></a></div></li><br/>').appendTo(idchuyenmuc);}})})}</script>
<div class="main"><div id="main-content"><div class="main-head"><div class="page-title">


<center><b><font color="red"><font size="5">Nhạc DJ Mới Nhất</font></font></b></center></div></div>
<div class="main-content">
<table width="100%"><tr><td width="43%">
<table width="100%">
<tr><td>
<font size="2">
<div style="background-color:#660066;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f2-forum" title=" Nonstop"><font color="#ffffff"><b>Nonstop</b></font></a> </center></div><div id="code8"><script>chuyenmuclast("2","#code8");</script></div><br>
<div style="background-color:#000033;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f3-forum" title=" Nonstop Việt Mix  "><font color="#ffffff"><b> Nonstop Việt Mix  </b></font></a></center></div><div id="code"><script>chuyenmuclast("3","#code");</script></div>
<br><div style="background-color:#330099;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f7-forum" title=" Nonstop Việt Mix  "><font color="#ffffff"><b> Electro House  </b></font></a></center></div><div id="code9"><script>chuyenmuclast("7","#code9");</script></div>
<br><div style="background-color:#000099;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f8-forum" title=" HOUSE - PROGRESSIVE HOUSE  "><font color="#ffffff"><b> HOUSE - PROGRESSIVE HOUSE  </b></font></a></center></div><div id="code9999"><script>chuyenmuclast("8","#code9999");</script></div>
<br><div style="background-color:#006600;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f11-forum" title=" China Remix  "><font color="#ffffff"><b> China Remix  </b></font></a></center></div><div id="code9996"><script>chuyenmuclast("11","#code9996");</script></div>
</font>
</td></tr></table></td>

<td width="43%"><table width="100%">

<tr><td>
<font size="2">
<div style="background-color:#004400;padding:5px 0px;"><center><a href="/forum-f4" title="Việt Mix"><font color="#ffffff"><b>Việt Mix</b></font></a></center></div><div id="thacmac"><script>chuyenmuclast("4","#thacmac");</script></div><br><div style="background-color:#330066;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f6-forum " title=" Việt Nam DJ Producer "><font color="#ffffff"><b>Việt Nam DJ Producer </b></font></a></center></div><div id="code2"><script>chuyenmuclast("6","#code2");</script></div><br>        <div style="background-color:#BF0000;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f10-forum " title=" Dubstep "><font color="#ffffff"><b>Dubstep </b></font></a></center></div><div id="code10"><script>chuyenmuclast("10","#code10");</script></div>       
<br><div style="background-color:#002200;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f9-forum" title=" Dance - Trance  "><font color="#ffffff"><b> Dance - Trance  </b></font></a></center></div><div id="code9998"><script>chuyenmuclast("9","#code9998");</script></div>
<br><div style="background-color:#8A4117;padding:5px 0px;"><center><a href=" /f32-forum" title=" Chillout Music - Nhạc Chillout  "><font color="#ffffff"><b> Chillout Music - Nhạc Chillout  </b></font></a></center></div><div id="code9995"><script>chuyenmuclast("32","#code9995");</script></div>
</font>
</td></tr></table></div>
</td></tr></table></div></div>
<style>.last li{list-style:none;padding-left:10px;display:block;}</style>
 <td width="100%" valign="top">

   


<div style="width: 210px; height:175px; background-color:#CCFF99;"><div style="background:#FF0000"><font size="2"><center><font color="#ffffff"><b>Video Mới</a></font></b></font></div>
<span class="show_topich677">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=14",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich677:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich677:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich677:eq('+(i-2)+') a');
$('<font size="2"><b><strong><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:200px;" href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich677:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich677 img {max-width:210px;min-width:210px;max-height:130px;min-height:130px}
     
    </style>

</div>

<div style="width: 210px; height:160px; background-color:#CCFF99;">
<span class="show_topich678">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=16",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich678:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich678:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich678:eq('+(i-2)+') a');
$('<font size="2"><b><strong><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:200px;" href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich678:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich678 img {max-width:210px;min-width:210px;max-height:130px;min-height:130px}
     
    </style>

</div><div style="width: 210px; height:160px; background-color:#CCFF99;">
<span class="show_topich679">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=17",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich679:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich679:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich679:eq('+(i-2)+') a');
$('<font size="2"><b><strong><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:200px;" href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich679:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich679 img {max-width:210px;min-width:210px;max-height:130px;min-height:130px}
     
    </style>

</div>


<div style="width: 210px; height:160px; background-color:#CCFF99;">
<span class="show_topich680">
              </span>
<script>
    $(function () {
            $.ajax({url: "/feed/?f=25",
      success: function (ta) {
        for(var i=2;i<7;i++)
        {
              var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich680:eq('+(i-2)+')');
          $('<img src="http://i58.tinypic.com/53uws2.png"'+$(".show_topich680:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich680:eq('+(i-2)+') a');
$('<font size="2"><b><strong><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:200px;" href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong></font></b>').appendTo('.show_topich680:eq('+(i-2)+')');
    }
    }})
            })
    </script>
    </style><style>
 
        .show_topich680 img {max-width:210px;min-width:210px;max-height:130px;min-height:130px}
     
    </style>

</div>


        <div style="width:200px;border: 2px solid #DDDDDD;background-color: #fff;background-image:url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);'>">

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FClubDJ9&width=214&height=350&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=false" style="border:none; overflow:hidden; width:214px; height:350px;" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

</div>
   
 <font size="2"> <script type="text/javascript">function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc){$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f="+n,  success: function (ta) {for(var i=2;i<20;i++)$('<div class="last"><li> <a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:200px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> <a style="float:right"> </a></div></li><br/>').appendTo(idchuyenmuc);}})})}</script>

    <div class="main">
      <div id="main-content">
      <div class="main-head">

    <div style="border: 2px solid #DDDDDD;background-color: #fff;background-image:url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);'>">
    <div class="main-content">
          <table width="100%">
            <tr>

            <td width="50%%%">
          <table width="100%">
            <tr>
            <td>


       


     
<div style="width:200px;background: #333333 ;width:200px;padding:6px 0px;"><center><font color="#FFFFFF"><b>Danh Mục</FONT></b></font></a></center></div> 

 <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Tin Tức </FONT></b></font>
</center></div>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f21-forum"><font color="#0000CC"><b>Hướng Dẫn </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f22-forum"><font color="#FF6699"><b>Thông Báo </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f18-forum"><font color="#FF0033"><b>Kiến Thức DJ </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f1-forum"><font color="#0000FF"><b>Tin tức - Sự kiện DJ </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f27-forum"><font color="#001100"><b>Tin Tức Cực Nóng</FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f48-forum"><font color="#CC3399"><b>Tin Games</FONT></b></font></a><br>
    <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f47-forum"><font color="#FF3333"><b>Mẹo Vặt hữu ích</FONT></b></font></a><br>
    <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f51-forum"><font color="#FF3333"><b>Quảng Cáo Online</FONT></b></font></a><br>
</div>


<div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Kho Game OffLine PC  </FONT></b></font>
</center></div>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f39-forum"><font color="#0000FF"><b>Game Hành Động - Nhập Vai </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f40-forum"><font color="#FF0033"><b>Game Trí Tuệ </FONT></b></font></a><br>
</div>

 <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Game Private - Lậu </FONT></b></font>
</center></div>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f41-forum"><font color="#000022"><b> Gunny Private </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f42-forum"><font color="#FF6699"><b> Kiếm Thế Private </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f43-forum"><font color="#330066"><b>Võ Lâm Chi Mộng Private </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f44-forum"><font color="#001100"><b>Mu Private </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f45-forum"><font color="#FF3300"><b>JX Võ Lâm Private </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f46-forum"><font color="#0000BB"><b>Game Private Khác </FONT></b></font></a><br>
</div>


  <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Music </FONT></b></font>
</center></div>

<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f2-forum"><font color="#7D053F"><b>Nonstop </FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f3-forum"><font color="#461B7E"><b>Nonstop Việt Mix </FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f4-forum"><font color="#FF6699"><b>Việt Mix </FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f6-forum"><font color="#254117"><b>Việt Nam DJ Producer</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f7-forum"><font color="#FF6699"><b>Electro House</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f8-forum"><font color="#E56717"><b>House - Progressive House</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f9-forum"><font color="#698B69"><b>Dance - Trance</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f10-forum"><font color="#3300CC"><b>Dubstep</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f11-forum"><font color="#FF0033"><b>China Remix</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/i_icon11.gif"> <a href="/f32-forum"><font color="#463E41"><b>Nhạc Chillout</FONT></b></font></a><br>
<img src="http://i39.servimg.com/u/f39/14/46/09/06/myq7v10.gif"> <a href="/f12-forum"><font color="#FF6699"><b>Allbum Nhạc Hót</FONT></b></font></a>
</div>
<br>
  <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Video </FONT></b></font>
</center></div>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f5-forum"><font color="#330033"><b>Bar - Club </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f13-forum"><font color="#001100"><b>DJ Music </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f14-forum"><font color="#CC0000"><b>DJ Liveshow </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f15-forum"><font color="#666600"><b>Hài hước - Thú vị </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f16-forum"><font color="#FF6699"><b>Sexy Girl </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f17-forum"><font color="#0033CC"><b>Video Sốc </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/710.png"> <a href="/f25-forum"><font color="#000011"><b>Video Cover </FONT></b></font></a><br>
</div>

 <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Tranh Ảnh Sưu Tầm </FONT></b></font>
</center></div>  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f50-forum"><font color="#FF0000"><b>Ảnh Thành Viên </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f19-forum"><font color="#003300"><b>Ảnh Nữ DJ </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f20-forum"><font color="#330066"><b>Ảnh Nam DJ </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f49-forum"><font color="#FF3333"><b>Ảnh CosPlay </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f24-forum"><font color="#333300"><b>Tattoo(Xăm Trổ) </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f26-forum"><font color="#660099"><b>Hình nền đẹp</FONT></b></font></a><br>

</div>
 <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Kho Truyện Sưu Tầm </FONT></b></font>
</center></div>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f28-forum"><font color="#000066"><b>Truyện Tranh Cười </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f29-forum"><font color="#FF3300"><b>Truyện Ma </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f30-forum"><font color="#330066"><b>Truyện Teen</FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f31-forum"><font color="#250517"><b>Truyện Cảm Động </FONT></b></font></a><br>
</div>

 <div style="background: #004400;padding:5px 0px;"><center><font color="#ffffff"><b>Thủ Thuật </FONT></b></font>
</center></div>
 <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/untitl10.png"> <a href="/f33-forum"><font color="#0000FF"><b>Thủ Thuật Blog </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/yahoo10.gif"> <a href="/f34-forum"><font color="#0033FF"><b>Thủ Thuật Yahoo </FONT></b></font></a><br>
 <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/facebo10.png"> <a href="/f35-forum"><font color="#0000BB"><b>Thủ Thuật FaceBook</FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/explor10.png"> <a href="/f37-forum"><font color="#FF0033"><b>Thủ Thuật Internet </FONT></b></font></a><br>
    <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f36-forum"><font color="#003300"><b>Thủ Thuật Điện Thoại </FONT></b></font></a><br>
<img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f38-forum"><font color="#FF6600"><b>Thủ Thuật Computer </FONT></b></font></a><br>
  <img src="http://i59.servimg.com/u/f59/14/46/09/06/icon-s10.gif"> <a href="/f23-forum"><font color="#001100"><b>Phần mềm, Ứng dụng </FONT></b></font></a><br>
</div>
<br>

</div>

        </td>
    </tr>
    </table>
       
        </td>
                </tr>
                </table>
</td>
                </tr>
                </table>
 
</div>


                  </div>


                  </div>
 
    </font></b>
     
   
    <style>
    .last li
    {
      list-style:none;
      padding-left:10px;
      display:block;
    }
    </style>

      

 


<!-- BEGIN disable_viewonline -->
        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
     
        </tr>
    <tr><th nowrap="nowrap" colspan="3"><font size="2"><b><font color="#000000">Số người đang xem</font></b></font></th></tr>
        <tr>
        <td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/thread10.gif" id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}"></td>
          <td class="row1"><span class="gensmall"><font size="2"><b> <font color="red">{TOTAL_USERS_ONLINE}</b></font></font><br>
            <font size="2"><b><font color="black"></font></b>{RECORD_USERS}</font><br>
            <font size="2"><b><font color="red">{LOGGED_IN_USER_LIST}</font></b></font>
        </span>
        </td>
        </tr>
            <tr><th nowrap="nowrap" colspan="3"><font corlor="DeepPink"><font size="2"><b>Thành viên đã ghé thăm diễn đàn<font></b></font></th></tr>
        <tr>
          <td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/thread10.gif"id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}">
    </td>
            <td class="row1"><table><font size="2"><b>

                <font color="black">{L_CONNECTED_MEMBERS}
    </b></font></font></font></b>

    </table>

        <center><font size="2"><b>Nhóm :&nbsp;{GROUP_LEGEND}</b></font></centeR>

<!-- END disable_viewonline -->

 </td>
        </tr>

     
    <!-- BEGIN message_admin_index -->

    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   
<font size="2"><b>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}
</font></b>
    <!-- END message_admin_txt -->
 
    <!-- END message_admin_index -->
</table>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <style>
    .module-advert{display:none;}
    </style>
    <!-- END switch_user_logged_in -->

</table></table></table>
Trả lời chủ đề này

Bình Luận bằng tài khoản FaceBookBạn không có quyền trả lời bài viết
Đăng nhập để Bình Luận bằng tài khoản Website
Bài Mới HOT